Programy pro děti

Programy pro dětské skupiny, školy, hendikepované klienty…

Potenciál farmy nabízím dětským skupinám, školám, letním příměstským táborům a i sdružením, která se starají o klienty se zvláštními potřebami a chtějí moje zvířata a prostředí farmy využívat k terapeutickým účelům. Zázemí farmy lze využít pro ekologicky laděné zájmové kroužky a volnočasové aktivity. 

Finanční odměna za předem domluvený program závisí na počtu dětí a délce trvání návštěvy farmy a  je výsledkem oboustranné dohody (tak, aby si návštěvu farmy mohly dovolit i neziskové organizace či sociálně a ekonomicky znevýhodněné rodiny).