Programy pro děti

Programy pro dětské skupiny, školy, hendikepované klienty…

Potenciál farmy nabízím dětským skupinám, školám, letním příměstským táborům a i sdružením, která se starají o klienty se zvláštními potřebami a chtějí moje zvířata a prostředí farmy využívat k terapeutickým účelům. Zázemí farmy lze využít pro ekologicky laděné zájmové kroužky a volnočasové aktivity.